Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracovaním niektorých Vašich osobných dát. Na tejto podstránke sa dočítate, aké dáta spracovávame a za akým účelom.

Prevádzkovateľ HR – Kreatívna agentúra, ako vlastník a administrátor webovej stránky www.hanuliakdesign.eu, so sídlom Košická Nová Ves 1079, Košice, IČO 50902571 DIČ: 2120518048 ,
založená zakladateľskou listinou zo dňa 23. 05. 2019 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spracováva tieto dáta:

– súbory cookies
– osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho Kontaktného formulára a prihlásenie na odber newslettra.

Ako používame zhromažďované osobné údaje?
Osobné údaje zadané v sekcii kontaktný formulár a newsletter:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:
– Pre možnosť spätného kontaktovania Vašej osoby vzhľadom na Vašu požiadavku udanú v kontaktnom formulári a odosielanie aktuálnych noviniek pre členov prihlásených na odber newslettra.

Ako odvolať súhlas?
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kontaktovaním mailu hello@hanuliakdesign.eu.

Aké sú Vaše práva?
Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:
– prístup k svojim osobným údajom
– právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
– právo namietať proti spracúvaniu
– právo na prenosnosť údajov
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má teda právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si uplatniť vaše práva?
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje:
HR – Kreatívna agentúra s.r.o.
Košická Nová Ves 1079
Košice
E-mail: hanuliak@hanuliakdesign.eu